5 MBM5, Slip 3, Lake Arrowhead, CA, 92352
5 MBM5, Slip 3, Lake Arrowhead, CA, 92352
5 MBM5, Slip 3, Lake Arrowhead, CA, 92352
5 MBM5, Slip 3, Lake Arrowhead, CA, 92352

$155,000

5 MBM5, Slip 3, Lake Arrowhead, CA, 92352

ACTIVE